มีการคำนวณกันแล้วว่า การตั้งแอร์ให้ทำงานที่อุณหภูมิ 25 - 28องศาฯ จะช่วยให้แอร์ทำงานน้อยที่สุด และกินไฟน้อยที่สุดด้วยถ้าจะให้ประหยัดแบบ รวมพลังหาร2 ด้วย อย่าลืมเปลี่ยนมาใช้แอร์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูง เพราะจะช่วยประหยัดไฟกว่าแอร์ทั่วไปถึง 30%