บริษัท สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

           เราเป็นบริษัทและโรงงานผลิต ประกอบเครื่องปรับอากาศ เพื่อขายทั้งในและต่างประเทศ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531  โดยมีกำลังผลิตกว่า 350,000 เครื่องต่อปี

 

ภายใต้แบรนด์   “SUPREME สุปรีม” ด้วยคุณภาพระดับสูงและราคาที่เหมาะสม  สินค้าของเราได้รับความเชื่อถืออย่างมาก จากตลาดต่างประเทศ มากว่า 20 ปี 

 

พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมจากทั้งในประเทศไทยและสากล